کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

با تصویب آیین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال خودرو؛ نقل و انتقال انواع خودرو قانونمند می شود

با تصویب آیین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال خودرو؛ نقل و انتقال انواع خودرو قانونمند می شود

با تصویب آیین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال خودرو، نقل و انتقال انواع خودرو قانونمند می شود.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت رسانه مالیاتی ایران، چندی پیش وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور به استناد ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده -که بر اساس آن مالیات نقل و انتقال انواع خودرو تعیین می شود- را تصویب کرده اند که در گزارش حاضر به بررسی جزئیات این آیین نامه می پردازیم.

 

در این آیین نامه تولیدکنندگان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون، ارایه دهندگان خدمات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، ارایه دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون می شود. بر این اساس، منظور از ارزش گمرکی در این آیین نامه جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه است و حقوق ورودی به مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیات وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات درج می شود، اطلاق خواهد شد.

 

بر اساس آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودی نیز تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل می شود، بر این اساس، همه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفندتا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

 

مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد. همچنین در اجرای بند ج ماده 47 قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود، موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده 21 قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز کنند.

 

نصب برچسب مشخصات کامل خودرو بر اساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون اقتصاد نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و همه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مودیان، مشخصات کامل وسایل نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج کنند.

 

بر اساس این مصوبه، عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» تبصره یک ماده 42 قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقال انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد. همچنین ادارات امور مالیاتی ذی ربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده 42 قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می کنند.

 

در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده 42 قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نشده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان 2 درصد در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تاخیر می باشند. جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.

 

در اجرای تبصره 2 ماده 42 قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسب به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره یک ماده 42 قانون اقدام کنند. در غیر اینصورت مشمول مواد چهار و پنج این آیین نامه خواهند شد. همچنین تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

طبق این گزارش؛ مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نیست. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره چهار ماده 42 قانون، قابل استرداد خواهد بود. البته استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره هفت ماده 43 قانون، با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط صورت می پذیرد.

 

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستور العمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش های الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام کند. تکالیف اشخاص ثالث بر اساس نظر کمیسیون اقتصاد، گمرک موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. همچنین نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت و انتقال در سوابق اقدام کند.

 

بر اساس این گزارش؛ ایرانی هایی که به خارج از کشور عزیمت می کنند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده 45 قانون، موظفند وجود موضوع ماده 45 قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور ، موضوع ماده 45 قانون را با توجه به نرخ تورم به هیات وزیران برای تصویب ارایه کند.

 

بر اساس این آیین نامه، نیروی انتظامی موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال کند. بر اساس آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مسترد خواهد شد.

 

همچنین وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 43 قانون، توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می شود. البته عوارض شماره گذاری موضوع بند «ج» ماده 43 توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه شود. مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42، 43 و 45 قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می شود، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است. بر این اساس مالیات و عوارض موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 43 قانون، مشمول حکم ماده 17 قانون و تبصره های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مودیان قابل احتساب نخواهد بود.

 

بر اساس این گزارش، همه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذیربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز شود. بر این اساس به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی لازم، ماموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مودیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی کند. اشخاص یاد شده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

 

همچنین تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 43 قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد. معافیت مالیاتی خودروهای پلاک سیاسی بر اساس آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اجرای ماده 47 قانون، مودیان موضوع بند «الف» ماده 43 قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می کنند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز کنند و عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل 2 درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده 21 قانون) موجب جریمه ای معادل 2 درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

 

همچنین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده 42 و 43 قانون، حسب مورد کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که از ارزش مندرج در آن واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

 

بر اساس این آیین نامه تمام خودروهایی که با پلاک های دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند «ج» ماده 43 قانون نخواهد بود. همچنین خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مامورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مامور از طرف آنها که از پلاک های خاص استفاده می کنند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند «ج» ماده 43 قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود.

 

بر اساس این گزارش، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره 6 ماده 42 قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود. این مصوبه پس از تایید رییس جمهور محترم، از سوی «محمد رضا رحیمی» معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهای پیام