کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

برگزاری ششمین جلسه کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر

برگزاری ششمین جلسه کارگروه تعیین تعرفه حق‌التحریر

ششمين جلسه كارگروه تعيين تعرفه حق‌التحرير با حضور اعضاي كارگروه در كانون برگزار شد. 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/11/28