کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم اعلام شد

نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم اعلام شد

 نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان 1389 اعلام شد.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این دستورالعمل به این شرح است: