کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 19 اسفند 1399

دیدار اعضای کارگروه مالیاتی کانون سردفتران و دفتریاران با سرپرست سازمان امور مالیاتی

دیدار اعضای کارگروه مالیاتی کانون سردفتران و دفتریاران با سرپرست سازمان امور مالیاتی
اعضای کارگروه مالیاتی کانون با پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی و مدیران کل این سازمان دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار در خصوص مسائل و مشکلات سردفتران اسناد رسمی در امور مالیاتی، جرایم مربوط به ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و برون سپاری صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در دفاتر اسناد رسمی بحث و بررسی شد.
تاریخ ارسال خبر: 
98/01/26