کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 07 آبان 1399

آزمون دفتریاری اسناد رسمی برای متقاضیان در استان تهران در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود

آزمون دفتریاری اسناد رسمی برای متقاضیان در استان تهران در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آزمون اختبار برای باقی مانده متقاضیانی که پیش از این در آزمون دفتریاری سازمان ثبت اسناد و املاک شرکت کرده و پذیرفته شده اند، در محل کانون سردفتران تشکیل خواهد  شد.

متقاضیان براساس برنامه زمان بندی سازمان ثبت جهت شرکت در اختبار از سوی سازمان ثبت فراخوانده خواهند شد. هیات اختبار نمایندگانی از سازمان ثبت و هیات مدیره کانون سردفتران خواهند بود.

 

این جلسات دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در محل هیات مدیره کانون سردفتران برگزار می شود.

 

مجددا تاکید می شود دعوت به شرکت در آزمون دفتریاری از سوی سازمان ثبت صورت می گیرد و در این رابطه دعوتی از سوی کانون انجام نخواهد شد.

انتهای پیام