کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

آخرین مهلت دفاتر اسناد رسمی برای ارایه اظهارنامه مالیاتی؛ شنبه اول مردادماه

آخرین مهلت دفاتر اسناد رسمی برای ارایه اظهارنامه مالیاتی؛ شنبه اول مردادماه

شنبه اول مرداد ماه 1390، آخرین مهلت دفاتر اسناد رسمی برای ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که آخرین روز تسلیم اظهارنامه مالیاتی روز جمعه 31/4/1390 است و این روز تعطیل رسمی است، بنابراین مقرر شده است که اظهارنامه های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی در روز شنبه 1/5/1390 هم تحویل گرفته شوند.

 

سید مرتضی دری، مشاور مالیاتی کانون سردفتران و  دفتریاران از کلیه سردفتران اسناد رسمی درخواست کرد تا در روزهای باقی مانده، پنجشنبه، جمعه و شنبه به تاریخ های 30 و 31 تیرماه و یکم مردادماه نسبت به تنظیم اظهارنامه و تسلیم آن به صورت دستی به ادارات مالیاتی و یا به صورت ارسال الکترونیکی از طریق سایت سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند. بدیهی است عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر شده از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول جریمه خواهد بود، بنابراین از کلیه همکارانی که تاکنون نسبت به ارایه اظهارنامه عملکرد سال 1389 خود اقدام نکرده اند، درخواست  می شود در زمان باقی مانده اقدام نمایند.

انتهای پیام