کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

برگزاری دوره آموزشی تنظیم و ارسال اظهارنامه ١٣٩٧ ویژه همکاران

برگزاری دوره آموزشی تنظیم و ارسال اظهارنامه ١٣٩٧ ویژه همکاران
دوره آموزشي تنظيم و ارسال اظهارنامه ١٣٩٧ ويژه دفاتر اسناد رسمي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران كارگروه مالياتي كانون با صدور اطلاعيه اي به نزديك شدن زمان ارسال اظهارنامه مشاغل اشاره كرده و در ادامه آورده است؛ براي آموزش همكاران در خصوص تنظيم و ارسال اظهارنامه سال ١٣٩٧ مقرر شد دوره هاي آموزشي با هماهنگي دفتر آموزش و با دعوت از اعضاي جامعه رسمي مشاورين مالياتي به صورت گروهي در محل كانون با هدف تسهيل و ارتقاي سطح علمي و عملي همكاران برگزار شود.
همچنين مقرر شد به علت مشكلات برخي از همكاران در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و حضور نداشتن نماينده بند ٢ ماده ٢٤٤ قانون ماليات هاي مستقيم (عضو قضايي) مكاتبه لازم از طرف كانون با سازمان امور مالياتي انجام شود.
تاریخ ارسال خبر: 
98/02/04