کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن به صورت الکترونیکی

ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن به صورت الکترونیکی
بخشنامه های محجوریت و رفع آن از دهم اسفند ماه سال جاری تنها به صورت الکترونیکی ارسال خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال اعلام معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه های محجوریت و رفع آن توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران از 10/12/89 صرفا به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و این بخشنامه ها تنها برای سردفترانی که نسبت به ثبت نام در پورتال سازمان ثبت اقدام کرده و ثبت نام آن ها به تایید استان رسیده باشد ارسال خواهد شد.