کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

هشتمین جلسه کارگروه تعیین حق‌التحریر در کانون برگزار شد

هشتمین جلسه کارگروه تعیین حق‌التحریر در کانون برگزار شد

هشتمين جلسه كارگروه بررسي و تعيين حق التحرير در كانون برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي، در راستای اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و لزوم اعلام تعرفه تحریر دفاتر اسناد رسمی که هر 4 سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه مردادماه سال 1398 زمان اعلام تعرفه های جدید دفاتر اسناد رسمی است، كارگروه بررسي و تعيين حق التحرير در كانون تشكيل شد.

 

هشتمين جلسه اين كارگروه 19 خرداد ماه 98 با حضور اعضای اين كارگروه شامل هادي معزالدینی، محمدزاده، احمدعلي قاسمی، علي جلیلیان و علي خندانی درمحل کانون تشکیل و در خصوص نحوه و تعیین ضرایب مربوط به افزایش حق‌التحریر پیشنهادی به سازمان ثبت بحث و بررسی به عمل آمد و در نهایت موارد پیشنهادی کارگروه جهت ارائه به هیات مدیره و سپس ارسال به سازمان ثبت اعلام شد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/03/22