کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

شرایط صدور و تمدید کارت شناساییِ سردفتران و دفتریاران

شرایط صدور و تمدید کارت شناساییِ سردفتران و دفتریاران

شرايط صدور و تمديد كارت شناساييِ سردفتران و دفترياران اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، صدور و تمديد كارت شناساييِ سردفتران و دفترياران تابع شرايطي است كه در ذيل به آن اشاره مي شود:

 

۱- تنظيم درخواست صدور كارت روي سربرگ دفترخانه 
۲- واريز مبلغ 3 هزار تومان به شماره حساب  0105803465004 (بانك ملي) بنام كانون سردفتران و دفترياران
۳- ارسال مدارك از طريق پرتال كانون به واحد كارگزيني يا تحويل مدارك به دبيرخانه كانون مركز
* اصل كارت شناسايي پس از صدور، به نشاني دفترخانه پست مي شود.
* براي تمديد كارت شناسايي، عودت كارت منقضي ( قبلي) الزامي است. 
* براي دفتريار دوم كارت شناسايي صادر نمي شود.
تاریخ ارسال خبر: 
98/04/18