کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام زمان ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعلام زمان ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

زمان ثبت نام داوطلبان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام شد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/24