کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

افزایش تعداد دفترخانه هایی که مالیات نقل و انتقال ملک را انجام می دهند

افزایش تعداد دفترخانه هایی که مالیات نقل و انتقال ملک را انجام می دهند

مسئول فناوري اطلاعات كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه هم اكنون طرح دريافت ماليات نقل و انتقال ملك در 260 دفتر اسناد رسمي اجرا مي شود از افزايش اين دفاتر در شهر تهران خبر داد و گفت: بزودي 140 دفترخانه ديگر به صادر كنندگان گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اضافه خواهند شد و مردم مي توانند بدون مراجعه به ادارات مالياتي فرايند پرداخت ماليات نقل و انتقال ملك خود را در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.

 

وي در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي كانون تعداد دفاتر اسناد رسمي شهر تهران را 1600 دفتر برشمرد و افزود : اين طرح قرار است در تمام دفاتر اسناد رسمي اجرايي شود.

 

به گفته اين مقام مسئول تاكنون 400 دفترخانه براي اجراي طرح آزمايشي دريافت ماليات نقل و انتقال ملك ثبت نام كرده اند.

 

وي با اشاره به فراگير شدن صدور گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم و مفاصاحساب موضوع ماده 37 قانون تامين اجتماعي افزود : كانون سردفتران و دفترياران در نظر دارد با فراخوان مجدد مرحله دوم ثبت نام از دفترخانه ها را با هدف اخذ ماليات نقل و انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي اجرا كند.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/30