کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

سیدمحمود حجازی فر رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین شد

سیدمحمود حجازی فر رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین شد

سيدمحمود حجازي فر رييس كانون سردفتران و دفترياران استان قزوين شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، با توجه به استعفاي فتاح سليمي خورشيدي، رييس سابق كانون سردفتران و دفترياران استان قزوين و در اجراي ماده يك آيين نامه داخلي كانون اين استان، راي گيري درخصوص رياست و نايب رييس كانون انجام شد و سيدمحمود حجازي‌فر به عنوان رييس كانون و عزت الله جليلوند به عنوان نايب رييس كانون استان قزوين تعيين شدند.

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/05/28