کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

روسای دفاتر تخصصی کانون تعیین شدند

روسای دفاتر تخصصی کانون تعیین شدند
روسای دفاتر تخصصی کانون تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مسئولان دفاتر تخصصی کانون صبح امروز در جلسه هیئت مدیره با رای گیری داخلی انتخاب شدند.
بر این اساس محمد عظیمیان مسئول دفتر حقوقی، مبارکه شهریاری مسئول دفتر نظارت و بازرسی، ناصر بلاغی مسئول دفتر اداری مالی، حسن روشن مسئول دفتر آموزش و پژوهش و علیرضا سلیمی نائینی مسئول دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران شدند.
تاریخ ارسال خبر: 
98/06/06