کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

سلیمی خورشیدی مجددا رییس کانون قزوین شد

سلیمی خورشیدی مجددا رییس کانون قزوین شد

فتاح سليمي خورشيدي مجددا رييس كانون سردفتران و دفترياران استان قزوين شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، طبق نامه ارسالي كانون استان قزوين، با تاكيد بر تشكيك مصوبه 26 مرداد ماه هيات مديره كانون آن استان، موضوع در جلسه مورخ 5 شهريور ماه بررسي و به علت عدم تطبيق آن با ماده 2 آيين نامه داخلي كانون،‌صورتجلسه قبلي باطل اعلام شد.

 

بنابراين فتاح سليمي خورشيدي در سمت رييس هيات مديره و سيد محمود حجازي فر با عنوان نايب رييس هيات مديره كانو استان قزوين ابقاء شدند.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/06/06