کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

165 درخواست عضویت در کمیسیونها و تصدی واحدهای کانون دریافت شد

165 درخواست عضویت در کمیسیونها و تصدی واحدهای کانون دریافت شد

به دنبال فراخوان كانون مبني بر عضويت در كميسيونها و تصدی مديريت برخي واحدها،  165 درخواست به روابط عمومي كانون واصل شده است.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، ضمن تشكر و قدرداني فراوان از مشاركت همكاران معظم، به اطلاع مي‌رساند عطف به فراخوان مربوط به تصدي واحدهاي كانون و عضويت در كميسيونهاي دفاتر تخصصي، درخواست‌ها به شرح کمیسیونهای دفاتر تخصصی "آموزش و پژوهش" 24 مورد، "حقوقی و حمایت قضایی" 25 مورد، "اداری، مالی و رفاهی" 20 مورد، "نظارت و بازرسی" 34 مورد،  "روابط عمومی" 5 مورد، "مدیریت واحد مجله" 5 مورد ، "مديريت واحد بیمه و درمان" 10 مورد ، "مديريت مرکز علمی کاربردی کانون" 18 مورد ، "عضویت در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران" 14 مورد، دفتر فناوري اطلاعات 3 مورد و 7 درخواست بدون ذكر نام واحد به دفتر روابط عمومي كانون واصل شده است.

 

مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصميم به دفتر هيات مديره ارسال خواهد شد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/06/26