کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نظریه مشورتی دفتر حقوقی درخصوص شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال

نظریه مشورتی دفتر حقوقی درخصوص شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال

دفتر حقوقي كانون سردفتران نظريه مشورتي خود را درخصوص شركت هاي تعاوني اعتباري غيرفعال اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، دفتر حقوقي و حمايت قضايي اعلام كرد: نظر به اينكه ليست شركت هاي تعاوني اعتباري غيرفعال در برخي از استان ها توسط بانك مركزي به سازمان ثبت ارسال و اين سازمان نيزجهت اطلاع، مفاد را به اين كانون ابلاغ نموده است، لذا نظريه مشورتي دفتر حقوقي و حمايت قضايي اين كانون نيز به به شرح ذيل است:

 

 

نظريه مشورتي دفتر حقوقي درخصوص بخشنامه شماره 53379/90 مورخ 23/3/90 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به فهرست شركت هاي تعاوني اعتبار غيرفعال

 

"صرف نظر از اينكه شركت غيرفعال با شركت منحله تفاوت دارد و تا شركت هاي تعاوني مورد نظر، وفق مقررات منحل نگرديده و تصفيه نشده باشند داراي شخصيت حقوقي هستند، عليهذا پيشنهاد مي گردد اسامي شركت هاي موصوف در پرتال كانون درج تا همكاران در صورت لزوم مورد توجه قرار دهند".

 

ليست شركت هاي مذكور كه درسايت اداره كل كل ثبت استان تهران نيز درج شده است به اين شرح است:

 

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
90-53379.pdf304.25 کیلوبایت