کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

ناصر بلاغی مسئول واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران شد

ناصر بلاغی مسئول واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران شد

معارفه ناصر بلاغي،‌عضو هيات مديره كانون به عنوان مسئول واحد فناوري اطلاعات ظهر امروز با حضور رييس كانون در اين واحد انجام شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردكاني با بيان اينكه اين انتصاب براساس مصوبه امروز هيات مديره انجام شده است، از خدمات و تلاش هاي روساي پيشين واحد فناوري اطلاعات كانون از مجله آقايان ميراب زاده و جمشيدي قدرداني و ابراز اميدواري كرد طرح ها و برنامه هاي نيمه تمام و مهم در اين واحد،‌ تا حصول نتيجه مناسب دنبال شود.

 

بلاغي، هم در اين جلسه ضمن قدرداني از اقدامات انجام شده، ابراز اميدواري كرد واحد فناوري اطلاعات كانون بيش از گذشته موفق و كارآمد ظاهر شود.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/07/10