کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

ضرورت انعکاس نشانی املاک مورد معامله

ضرورت انعکاس نشانی املاک مورد معامله

ضرورت انعكاس نشاني املاك مورد معامله اعلام شد.

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، بنابر اعلام امور مالياتي شهر تهران، در نامه اي كه از سوي رئيس اين واحد مالياتي به اين كانون واصل شده، آمده است: نظر به اينكه مكاتبات انجام شده توسط دفاتر اسناد رسمي درخصوص اسنادي كه در اجراي تبصره ذيل بند(ح) ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي و ماده 6 آيين نامه اجرايي آن تنظيم مي گردند، فاقدنشاني ملك مورد معامله مي باشند و اين مسئله باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي جهت شناسايي و ارسال آنها به ادارات كل امور مالياتي ذيربط مي شود، از كليه دفاتر اسناد رسمي درخواست شده است توجه لازم را در اين خصوص مبذول دارند.

نامه مورد اشاره در صندوق پستي همكاران قرار داده شده است.