کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران

اطلاعيه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران


در پي صدور دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال نامه‌هاي شماره 104112-96 مورخ 95/5/28 و 29569-97 مورخ 97/2/1 مديركل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و سوال همكاران در خصوص كيفيت محاسبه حق‌التحرير اسناد انتقال املاك، با عنايت به اينكه نامه‌هاي مذكور (بدون تلقي به عنوان بخشنامه) مربوط به سالهاي ٩٦ و ٩٧ بوده كه در سال ٩٨ با تغييرات مباني قانوني موضوعا منتفي گرديده بوده است و نتيجتا تاثيري در چگونگي محاسبه حق‌التحرير نخواهد داشت، لذا كمافي السابق ماخذ محاسبه حق‌التحرير اسناد انتقال املاك، صد در صد ارزش معاملاتي اعلامي از طرف ادارات امور مالياتي يا مبلغ محاسبه شده توسط سردفتر است.

تاریخ ارسال خبر: 
98/09/17