کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

اطلاعیه بسیار مهم صندوق تعاون درخصوص افزایش مبلغ وام

اطلاعیه بسیار مهم صندوق تعاون درخصوص افزایش مبلغ وام

اطلاعيه بسيار مهم صندوق تعاون درخصوص افزايش مبلغ وام

 

همکاران گرامی

 

باتوجه به تصویب پرداخت مبالغ جدید وام حداکثر تا مبلغ نهصد میلیون ریال و تدوین شیوه نامه جدید که ثبت نام جهت اخذ وام را موکول به نداشتن بدهی‌های معوق می‌نماید،مقتضی است جهت برخورداری از تسهیلات مذکور سریعا نسبت به بازپرداخت بدهی‌های عقب افتاده خود اقدام فرمایید.

 

 باتشکر

صندوق تعاون

تاریخ ارسال خبر: 
98/11/14