کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

همتی دیگر نیاز است تا بتوانیم تاریخ ساز شویم

همتی دیگر نیاز است تا بتوانیم تاریخ ساز شویم
همتی دیگر نیاز است تا بتوانیم تاریخ ساز شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی، فضای کم سابقه حمایت از لزوم حضور جناب آقای دشتی اردکانی در مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است.

تعدادا قابل توجه از همکاران، سردفتران محترم و دفتریاران عزیز، هیات مدیره کانونها و جوامع سردفتری، شورای عالی سردفتری، کمیته پارلمانی و بسیاری از پیشکسوتان و نخبگان و دلسوزان حمایت خود را بر محور حضور جناب آقای دشتی اردکانی در مجلس شورای اسلامی متمرکز ساخته اند.

اراده ای لازم است تا بتوانیم حضور نماینده شایسته خود را در مجلس شورای اسلامی شاهد باشیم.

همتی دیگر نیاز است تا بتوانیم تاریخ ساز شویم.

نیاز مبرم حضور نماینده خود در مجلس شورای اسلامی را بیش از پیش جدی بگیریم و گامی تمام کننده در رسیدن به هدف برداریم.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران
تاریخ ارسال خبر: 
98/11/30