کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

اسکن اثر انگشت سردفتر در تایید نهایی اسناد حذف شد

اسکن اثر انگشت سردفتر در تایید نهایی اسناد حذف شد

اسكن اثر انگشت سردفتر در تاييد نهايي اسناد حذف شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون، محمد عظيميان؛ نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در اين رابطه گفت: متعاقب پيگيري‌هاي مكرر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران تهران از تاريخ 1398/12/03 و همچنين نامه‌هاي متعددي كه از سوي كانون‌هاي استاني سراسر كشور واصل شده،  در نهايت دكتر خداييان، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موافقت كردند اسكن اثر انگشت سردفتر در تاييد نهايي اسناد حذف شود و به حالت تعليق درآيد و علاوه بر اين مطلب در سازمان ثبت با حضور نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران، موضوع حذف اثر انگشت متعاملين نيز در حال بررسي است كه در صورت تاييد و اجابت اطلاع رساني خواهد شد.

تاریخ ارسال خبر: 
98/12/17