کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان خرداد ماه 1399

موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید نهایی سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پایان خرداد ماه 1399
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاييد نهايي سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پايان خرداد ماه 1399 موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران ودفترياران، محمد عظيميان، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در اين رابطه گفت: 
با پيگيري كانون سردفتران و دفترياران و به جهت جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و پيرو نامه شماره ٩٩٢٠/٥٦٦ مورخ ٩٩/٢/٢٧ كانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاييد نهايي سند بدون اثر انگشت سردفتر تا پايان خرداد ماه 1399 موافقت كرد.
تاریخ ارسال خبر: 
1399/02/31