کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 مرداد 1400

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: برای تنظیم اسناد رهنی نیاز به ارجاع مردم برای ثبت نام سامانه ثنا وجود ندارد

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: برای تنظیم اسناد رهنی نیاز به ارجاع مردم برای ثبت نام سامانه ثنا وجود ندارد

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: برای تنظیم اسناد رهنی نیاز به ارجاع مردم برای ثبت نام سامانه ثنا وجود ندارد.

 

اخيرا برخي از همكاران درخصوص اينكه آیا برای تنظیم اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی اخذ کد سامانه ثنا یا الزام اشخاص به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است یا خیر، سوالاتي را از روابط عمومي كانون پرسيده اند كه در اين راستا نظر نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران را جويا شديم.

 

به گزارش روابط عمومي، محمد عظیمیان در مورد اينكه آیا برای تنظیم اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی اخذ کد سامانه ثنا یا الزام اشخاص به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است یا خیر، گفت: در آینده نزدیک با توجه به ضرورت ابلاغ به صورت الکترونیکی هر سندي كه احتمالا منجر به صدور اجراييه شود، قاعده این است که متقاضی باید در سامانه ثنا ثبت نام كرده باشد، اما در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در اين زمينه ندارند و برای تنظیم اسناد رهنی نیاز به ارجاع مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت نام سامانه ثنا وجود ندارد ولی اگر تذکر داده شد که مردم در سامانه ثنا ثبت نام کنند به نفع خود متقاضی است چون در آینده هرگونه اطلاع رسانی از طریق سامانه ثنا انجام خواهد شد.

 

 

 

وي با بيان اينكه اين موضوع هنوز از سوي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اطلاع رساني نشده است، ادامه داد: تنها اظهارنظر از سوی مدیرکل ثبت استان کرمانشاه منتشر شده و قابل تسری به سایر استانها نیست و در اين رابطه باید منتظر تصمیم و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشيم.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/05/05