کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 18 اسفند 1399

دیدار رئیس کانون و رئیس مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

دیدار رئیس کانون و رئیس مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و علی جلیلیان رئیس مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران با دکتر پیش‌بین، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران و روسای واحدهای نظارت و حراست دانشگاه علمی کاربردی دیدار و گفت گو کردند.
به گزارش روابط عمومی، در این جلسه درخصوص مسائل آموزشی، همکاری فیمابین مرکز علمی کاربردی کانون با دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران، جایگاه برجسته مرکز علمی کاربردی کانون و برنامه‌های آتی در این مرکز گفتگو و تبادل نظر شد.
تاریخ ارسال خبر: 
۰۸|۰۵|۹۹