کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 اسفند 1399

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران
تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور و کانون سردفتران و دفتریاران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی، با حضور علی پور، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در کانون و دیدار وی با خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، تفاهم نامه همکاری بین این فدراسیون و کانون به امضای طرفین رسید.

دراین نشست نایب رئیس، مسئول کمیته رفاهی ورزشی و مسئولین رشته‌های ورزشی کانون حضور داشتند.
تاریخ ارسال خبر: 
۰۸|۰۵|۹۹