کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 07 اسفند 1399

قابل توجه سردفتران و دفتریاران

قابل توجه سردفتران و دفتریاران
قابل توجه سران محترم دفاتر و دفترياران 
 
به گزارش روابط عمومي، سازمان امور مالیاتی كشور به استناد تبصره ماده ١٠٠ می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر 《 ده [ سی به موجب قانون بودجه ۹۸ ]  [ شصت به موجب مصوبه ۲۰/ ۲/ ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی ] برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون [ یعنی تا ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ] 》 باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌ شود.
شروط ذیل :
* اول : هرچه سريعتر مالیات عملکرد ۹۷ خود را قطعی کنید. یقیناً یکی از شروط اولیه تعیین مالیات مقطوع، قطعیت مالیات سال قبل است.
* دوم : بدهی قطعی سال قبل و یا معوق نداشته باشید، شاید یکی از شروط در دستورالعمل این باشد که مودی نباید بدهی قطعی معوق داشته باشد.
* سوم : اگر مکلف به ثبت پایانه فروشگاهی در سامانه مالیاتی شده اید، این کار را انجام دهید، گویا قرار است یکی از شروط بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع، ثبت پایانه فروشگاهی ( کارتخوان ) در سامانه مالیاتی برای فراخوان شدگان حرف پزشکی و نیز شهریور ماه ۹۸ ( ۱۵ گروه شغلی) باشد. 
همكاران گرامي تا زمان اعلام شرايط تبصره ماده ١٠٠ از ارسال اظهارنامه خودداري نماييد.
ضمنا در اجراي ماده ٩٧ قانون ماليات‌هاي مستقيم از سال ١٣٩٨ به بعد، مبناي تعيين درآمد اشخاص حقيقي اظهارنامه مودي خواهد بودكه با بانكهاي اطلاعاتي مطابقت داده خواهد شد. اظهارنامه‌هاي با ريسك پايين قطعي و ريسك متوسط مورد حسابرسي و با ريسك بالا توسط كارگروهي رسيدگي مي شود.
 مبارکه شهریاری
سرپرست واحد مالياتي كانون
تاریخ ارسال خبر: 
99/05/12