کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

جلسه آموزش مجازی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ در کانون برگزار شد

جلسه آموزش مجازی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ در کانون برگزار شد
جلسه آموزش مجازی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ در کانون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، به گفته مبارکه شهریاری مدیر کارگروه مالیاتی کانون این جلسه  بر اساس اطلاعیه قبلی کانون مبنی بر برگزاری جلسه آموزشی به صورت زنده از کانال اینستاگرام کانون و جهت اطلاع رسانی به همه همکاران در سراسر کشور برگزار شد.
شاهین مستوفی، معاون دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ایمان اشرفی دبیر کارگروه مالیاتی کانون در این پخش زنده حضور داشتند و به گفت وگو و توضیح پرداختند.
 این جلسه برای راهنمایی همکاران جهت تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ برگزار شد و پس از توضیحات معاون دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، سوالات دریافتی همکاران پاسخ داده شد.
جهت ملاحظه دوقسمت این جلسه آموزشی به کانال اینستاگرامی کانون به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
https://www.instagram.com/notary.ir
تاریخ ارسال خبر: 
99/05/21