کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

دیدار رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با مدیرکل پست استان تهران برای رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی

دیدار رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با مدیرکل پست استان تهران برای رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی

علي خنداني درخصوص مسائل و مشكلات دفاتر اسناد رسمي با مهدی مقصودي، مدیرکل پست استان تهران ديدار كرد.

 

به گزارش روابط عمومی، در این دیدار در مورد تعامل بیشتر با دفاتر اسناد رسمی، رفع مشکلات و مسائل قبلی و مشکلات جدید، ارسال اسناد تک برگی و مشکلات همکاران سردفتر بحث و گفت وگو شد.

 

همچنین مقرر شد درخصوص مشکلات پیش آمده برای تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی كه به کانون منعکس شده بود در اولین فرصت نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

 

علاوه بر این مشکل منطقه ۱۹ پستی و دستگاه کارت خوان و ارسال پیامک برطرف شد.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/05/21