کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 30 شهريور 1399

این مطلب به دلیل اهمیت موضوعی مجددا اطلاع رسانی می شود

این مطلب به دلیل اهمیت موضوعی مجددا اطلاع رسانی می شود

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران :اين مطلب به دليل اهميت موضوعي مجددا اطلاع رساني مي شود

تهيه پاسخ كيفر خواست صرفا از طريق سيستم متصل به دادسراي انتظامي با امضا و ارسال اسكن آن

 تصوير نامه دادستان انتظامي سردفتران ودفترياران در خصوص "تهيه پاسخ كيفر خواست صرفا از طريق سيستم متصل به دادسراي انتظامي با امضا و ارسال اسكن آن

 


تاریخ ارسال خبر: 
99/5/22