کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

توضیحات مدیرکل پست استان تهران درخصوص فعال‌سازی دستگاه‌های pos غیرفعال در دفاتر اسناد رسمی

توضیحات مدیرکل پست استان تهران درخصوص فعال‌سازی دستگاه‌های pos غیرفعال در دفاتر اسناد رسمی
توضیحات مدیرکل پست استان تهران درخصوص فعال‌سازی دستگاه‌های pos غیرفعال در دفاتر اسناد رسمی
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال پیگیری‌های علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، مهدی مقصودی، مدیرکل پست استان تهران درخصوص فعال‌سازی دستگاه‌های pos غیرفعال در دفاتر اسناد رسمی توضیحاتی را ارایه کرد.
سردفتران محترم می‌توانند به روش اشاره شده در متن نامه نسبت به رفع نقص ایجاد شده اقدام نمایند.
تاریخ ارسال خبر: 
99/05/28