کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

اعلام الزامی بودن اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه ممهور به مهر "پذیرش اجرا شد"

اعلام الزامی بودن اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه ممهور به مهر "پذیرش اجرا شد"

اعلام الزامی بودن اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه ممهور به مهر "پذيرش اجرا شد."

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/06/11
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1__1598951739705.jpg01.jpg356.07 کیلوبایت
2__159895174140501.jpg238.63 کیلوبایت