کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

پیام دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری در همایش حقوق مالکیت صنعتی

پیام دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری در همایش حقوق مالکیت صنعتی

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،پيام فرانسيس گري، دبيركل سازمان جهاني مالكيت فكري كه به مناسبت

26 آوريل،روز جهاني مالكيت فكري در سال 2012 در همايش حقوق مالكيت صنعتي قرائت شد به اين شرح است:

 

" روز جهاني مالكيت فكري فرصتي است براي گراميداشت ره آورد مالكيت فكري براي نوآوري و آفرينش فرهنگي و خير فراواني كه اين دو پديده اجتماعي براي جهانيان به ارمغان مي آورند. اين روز فرصتي است براي ايجاد تفاهم بيشتر درباره نقش مالكيت فكري به عنوان سازوكاري براي برقراري توازن بين منافع متعارض و رقيب كه نوآوري و آفرينش فرهنگي را احاطه كرده، منافع فرد خالق اثر و منافع جامعه؛ منافع توليد كننده و منافع مصرف كننده؛ مصلحت تشويق به نوآوري و آفرينش و مصلحت به اشتراك گذاري و سود حاصل از آن.

 

امسال موضوع روز جهاني مالكيت فكري "نوآوران آينده نگر" است. افرادي كه نوآوري آنها زندگي ما را دگرگون مي سازد. تاثير اين افراد بي شمار است.آنها در برهه هايي از زمان مي توانند مسر حركت جامعه را عوض كنند.

 

مبتكر چيني، كاي لون را در نظر بگيريد، او اصول ساخت كاغذ را بنا نهاد. فناوري اي كه با فراهم ساختن امكان ثبت و ضبط دانش همه چيز را دگرگون ساخت.پس از آن اختراع ماشين چاپ بود كه در اروپا توسط يوهانس گوتنبرگ به وقوع پيوست و به نوبه خود اشاعه و دموكراتيزه كردن (همگاني كردن) دانش را عملي كرد. ما در طول زندگي خود نيز شاهد كوچ محتوا به قالب ديجيتالي و قدرت عظيم پخش آثار خلاقانه بوده ايم كه اينترنت و شبكه جهاني وب را به ارمغان آورد – كه در اين مورد از جمله بايد سپاسگزار تيم برنرزلي باشيم.

 

پشت بسياري از نوآوري هاي فوق العاده، داستان هاي انسان هاي فوق العاده اي وجود دارد. آن زمان كه تعداد انگشت شماري دانشمند زن وجود داشت، ماري كوري بايد تقلا مي كرد تا خودش را در مقام حق خود به عنوان يك دانشمند و نه به عنوان همسر يك دانشمند اثبات كند. او همچنين به عنوان مهاجري كه در جامعه اي ديگر كار مي كرد تلاش كرد. شوق وافر وي به فهميدن به كشفياتي اساسي انجاميد كه براي آنها دو جايزه نوبل در دو رشته جداگانه –فيزيك و شيمي- به او اعطا شد، تنها كسي كه تاكنون به اين مقام دست يافته است.

 

 در هنر، نوآوري حول راه هاي جديد ديدن چيزها دور مي زند. يك هنرمند آينده نگر يا آهنگساز يا نويسنده قادر است به ما راهي متفاوت و شيوه اي جديد براي نگاه كردن به جهان نشان دهد." باب ديلن" به عنوان مثال،آنچه در هوا بود را تصرف كرد و چندين ژانر موسيقي جديد به وجود آورد. يامعماران را بنگريد – مثل "زاها حديد" يا "نورمن فاستر" – كه مناظر شهري را دگرگونه و محيط ما را ضمن توجه به حفظ محيط زيست با روشهاي جديد زيبا سازي مي كنند.

 

ما براي حركت رو به جلو به نوآوري وابسته ايم. بدون نوآوري به عنوان گونه اي انساني در شرايطي كه اكنون در آن هستيم خواهيم ماند. با اين حال،اختراعات يا نوآوري ها –مثلا رد حوزه سلامت- براي جامعه ارزش نسبتا كمي خواهند داشت، مگراينكه بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد و با ديگران به اشتراك گذاشت. اين،معضل بزرگ سياست گذاري است. از يك سو هزينه نوآوري در پزشكي مدرن بسيار زياد است ازسوي ديگر نياز به شفقت و نياز به اشتراك گذاشتن نوآوريهاي سودمند؛ بي شمار است.

 

اينجانب معتقدم كه ما بايد به مالكيت فكري به مثابه سازوكاري كه توان مواجهه با اين چالش ها را ايجاد مي كند نگاه كنيم.

 

اما لازم است توازني درست برقرار كنيم و هم از اين رو است كه گفت­وگو درباره مالكيت فكري اينقدر مهم است. در روز جهاني مالكيت فكري من به طور خاص، جوانان را تشويق به بحث مي كنم زيرا مالكيت فكري، بنا به تعريف درباره تغيير است.درباره جديد است. مالكيت فكري درباره دستيابي به دگرگون سازي هايي است كه ما مي خواهيم در جامعه بدان دست يابيم".

انتهاي پيام