کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 16 ارديبهشت 1400

حضور دکتر انبارکی، مسئول بسیج حقوقدانان کشور و سرهنگ عقلمندی مسئول بسیج حقوقدانان استان درکانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی

حضور دکتر انبارکی، مسئول بسیج حقوقدانان کشور و سرهنگ عقلمندی مسئول بسیج حقوقدانان استان درکانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی
دکتر انبارکي، مسئول بسيج حقوقدانان کشور و سرهنگ عقلمندي مسئول بسيج حقوقدانان استان و هيات همراه درکانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي حضور يافتند.
  
به گزارش روابط عمومي، دراين جلسه محمود حسن زاده، رييس کانون استان و اعضاي هيات مديره با تقدير از حضور درخشان بسيج درعرصه هاي گوناگون و با بيان برخي مسائل، مشکلات، انتقادات و پيشنهادات پيرامون دفاتراسنادرسمي همکاري و تبادل نظر با سازمان بسيج حقوقدانان و استفاده ازظرفيت بينظيرسازمان را فرصتي مغتنم براي کانون دانستند.
 
درادامه دکترانبارکي مسئول سازمان بسيج حقوقدانان باتقدير از اقدامات و تلاشهاي هيات مديره کانون استان مسائل مطرح شده درخصوص دفاتر را قابل اعتنا و کارشناسي دانسته و با تاکيد بر ارسال مکتوب نظرات ارائه شده برپيگيري آنها ازمراجع ذيصلاح توسط سازمان تاکيد كرد.
تاریخ ارسال خبر: 
99/07/05