کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

اطلاعیه واحد رفاهی ورزشی در خصوص مراسم راهپیمایی ورزشی

اطلاعیه واحد رفاهی ورزشی در خصوص مراسم راهپیمایی ورزشی

 

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران :براساس پيشنهاد كميته رفاهي ورزشي كانون و مصوبه هيات مديره كانون، درنظر است به مناسبت گراميداشت "هفته تربيت بدني و ورزش" مراسم راهپيمايي ورزشي با حضور كليه همكاران علاقمند و خانواده هاي وابسته در تاريخي كه متعاقبا اعلام خواهد شد با رعايت كليه پروتكل هاي بهداشتي و اجتماعي برگزار گردد.

لذا از كليه علاقمندان به شركت در اين مراسم تفريحي، ورزشي درخواست مي نمايد به جهت ضرورت در اختيار داشتن آمار شركت كنندگان، حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 27 مهرماه 1399 از طريق شماره تماس 88705190 داخلي 1222 ( آقاي مستوفي) نسبت به ثبت نام خود و همراهان اقدام نمايند.

بديهي است درنظر داشتن كليه موازين بهداشتي و مقررات تعيين شده به صورت جدي مدنظر خواهد بود.

ضمن آن كه درصورت حضور تعداد علاقمندان در حدي كه قابليت اجرا يابد، برپايي اين مراسم مقدور خواهد بود.

 

كميته رفاهي ورزشي

تاریخ ارسال خبر: 
99/7/8