کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

به مناسبت ۶ دی کوهپیمایی سردفتران و دفتریاران در ارتفاعات آبشار تهران و قله هریاس

به مناسبت ۶ دی کوهپیمایی سردفتران و دفتریاران در ارتفاعات آبشار تهران و قله هریاس
کوهپیمایی سردفتران و دفتریاران در ارتفاعات آبشار تهران و قله هریاس به مناسبت ۶ دی ، گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی.
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران :با هدف گرامیداشت ۶ دی "سالروز دفاتر اسناد رسمی" هیات کوهنوردی کمیته رفاهی ورزشی کانون، متشکل از ۲۱ نفر ازسردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی تهران، به کوهپیمایی در ارتفاعات آبشار تهران و قله هریاس پرداختند. 
هیات کوهنوردی کانون در یک سال اخیر که از تاسیس آن می گذرد، بیش از ۴۰ برنامه صعود به قلل مرتفع ایران و همچنین کوهپیمایی در ارتفاعات تهران برگزار کرده است.
تاریخ ارسال خبر: 
99/10/7