کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

استاد ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و جرم شناسی ایران دار فانی را وداع گفت

استاد ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و جرم شناسی ایران دار فانی را وداع گفت

گلدوزیان، حقوقدان، استاد دانشگاه و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق کیفری بود. وی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، تهران و آزاد واحد کرج و دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران تهران و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی بود.

حقوق جزای عمومی ایران، حقوق جزای اختصاصی (علمی_کاربردی)، گفتارهایی در حقوق کیفری و حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی از جمله آثار منتشر شده وی است.

کانون سردفتران و دفتریاران درگذشت این استاد فرهیخته و حقوقدان برجسته را به جامعه دانشگاهی و علمی کشور تسلیت می‌گوید.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/03/18