کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

حضور آقای اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حضور آقای اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حضور آقای اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مجمع فوق‌العاده کانونها و جوامع سردفتری سراسر کشور

تاریخ ارسال خبر: 
۱۴۰۰/۶/۱۷