کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

نظريه مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران درخصوص آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در پاسخ اعلام شده از سوي دفتر حقوقي اين كانون نظريه مشورتي کمیسیون حقوقی پس از طرح و بررسي به اين شرح اعلام شده است:

 

« از آنجایی که مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 و قانون  اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 1371 و 1373 و لایحه قانونی واگذاری اختیارات  وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی  واحد وابسته به قوه قضاییه  هستند و سازمان و وظایف دفاتر تابع  قوانین و نظامات راجع  به آن است و مطابق ماده 29 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی  مکلفند  از نظاماتی که قوه قضاییه برای آن ها مقرر می دارند تبعیت کنند.

 

اضافه بر آن در ماده 32 قانون  تجارت  الکترونیک ایران مصوب 1382 برای انجام  امور مربوط به تبادل اطلاعات  و اسناد و صدور گواهی های الکترونیکی در فضای مجازی مقرر شده است که این امر توسط دفاتر صدور خدمات الکترونیکی صورت خواهد گرفت و مطابق آیین نامه اجرایی ماده 32 و تفاهم نامه منعقده فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و وزارت بازرگانی وظیفه تأسیس دفاتر مزبور به دفاتر اسناد رسمی محول شده است.

 

بعلاوه با توجه به بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله مصوب 1 / 9 / 88 و بند ج  ماده 48 قانون  برنامه پنجم  توسعه کشور و تبصره  بند ج  ماده 11 قانون ارتقاء سلامت  نظام  اداری مصوب 1390 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب  ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و تاسیس  و اداره دفاتر ارائه خدمات قضایی الکترونیکی  به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است و نظر به اینکه در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی تصدی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و صدور گواهی امضای الکترونیکی جزء مشاغل منافی با  شغل سردفتری احصاء نشده است بنابراین  تصدی دفاتر مزبور توسط سردفتر اسناد رسمی بلامانع بوده و بلحاظ تفکیک ابلاغ سردفتری و ابلاغ تصدی دفاتر خدمات  الکترونیک  قضایی، در تصدی آن  منعی به نظر نمی رسد».

 

دفتر حقوقی و حمایت قضائی كانون سردفتران و دفترياران