کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

یکصد‌و‌ بیست‌و‌ ششمین و یکصد‌و‌ بیست‌و‌ هفتمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

 یکصد‌و‌ بیست‌و‌ ششمین و یکصد‌و‌ بیست‌و‌ هفتمین شماره ماهنامه «کانون» منتشر شد

كانون سردفتران و دفترياران، يكصد‌و‌بيست‌و‌ششمين و يكصد‌و‌بيست‌و‌هفتمين شماره ماهنامة خبري ـ تحليلي «كانون» را در يك مجلد منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، يكصد‌و‌بيست‌و‌ششمين و يكصد‌و‌بيست‌و‌هفتمين شمارة ماهنامه «كانون» ويژة اسفند‌ماه 1390 و فروردين‌ماه 1391 در يك مجلد، منتشر شد.

در اين شماره علاوه بر يادداشت‌ها، مقالات، آخرين اخبار و مقررات، خصوصاً فراخوان نخستين همايش نقش و جايگاه سند رسمي در نظم حقوقي، معرفي تعدادي از كتاب‌هاي حقوقي و آراء قضايي راجع‌به امور ثبتي و سردفتري درج شده كه اهم مطالب اين شماره به شرح زير است؛

 

بخش

نويسنده

سمت

موضوع

عنوان

ديدگاه

محمدرضا دشتي اردكاني

مديرمسئول و رئيس كانون سردفتران و دفترياران

خدمات الكترونيكي

 

 سخن روز

رضا تاجگر

مشاور مديرمسئول و معاون اجرايي

خدمات قضايي

دفاتر اسناد رسمي

جهاد قضايي دفاتر اسناد رسمي در فضاي مجازي

مقاله

محمد عظيميان

سردفتر 648 تهران و عضو هيئت تحريريه ماهنامه

شهادت‌نامه

قلمرو اعتبار و پذيرش شهادت‌نامه

مقاله

سهيل ذوالفقاري

كارشناس‌ارشد حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) تهران

ادلة اثبات دعوي مدني

واکاوی تعداد ادلة اثبات دعوای مدنی در حقوق ايران

مقاله

منا کربلايي‌امينی

دفتريار 389 تهران و دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی

اجراي احكام مدني

موانع اجرای احکام مدنی

مقاله

حميد‌رضا حسين‌پور

کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی

اوراق اجرائيه

ابلاغ اوراق اجرائيه توسط مأمور اجرای ثبت

مقاله

مرتضی ابراهيمي‌معمره

کارشناسي‌ارشد حقوق خصوصی

حجر

بازنگری در مفهوم و اسباب حجر

مقاله

محمد برومندفرد

دانشجوي كارشناسي‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز آموزش‌های بين‌المللی خليج فارس

مسئوليت مدني حمل‌و‌نقل

مسئوليت متصدی حمل‌و‌نقل در قانون تجارت

مقاله

سيدجليل محمدي

دادستان بازنشستة سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وقف

فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (بخش بيستم)

مقاله

راحله‌سادات پيراسته

سردفتر 387 اصفهان و كارشناسي‌ارشد حقوق خصوصي

منجزات مريض

حكم منجزات مريض در فقه و قانون

مقاله

عباس ميرشكاري

دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران

تحليل حقوقي يك رأي

حريم حَرَم؛ مطالعه يك پرونده در زمينه حريم خصوصی و مسئوليت مدنی

مقاله

عطاءاله روشن‌قنبري

سردفتر 885 تهران

سهم‌الارث

مروري بر تبصرة الحاقي به مادة 946 اصلاحي قانون مدني

مقاله

يوسف شمشيري

كارشناسي‌ارشد حقوق جزا دانشگاه امام صادق (ع)

تشكيلات قوة‌قضائيه

مقايسه و ارزيابي سياستگذاري‌های انجام‌شده در دو دورة رياست فردی بر قوة‌قضائيه در موضوع تشکيلات

 

البته درج خلاصه‌اي از مطالب و مقالات به زبان‌هاي عربي، انگليسي و فرانسه در هر شماره قابل توجه انديشمندان حقوق و پژوهشگران دانشگاهي است.

اميد كه ماهنامه «كانون» به‌عنوان ماهنامة علمي ـ تخصصي حقوق و نخستين نشرية تخصصي «حقوق سردفتري»، نظر مخاطبان ارجمند و علاقه‌مندان به مسايل حقوقي را به خود معطوف دارد.

 

انتهاي پيام