کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

30 مهر، آخرین مهلت برای پیش ثبت نام دریافت شماره اقتصادی جدید

30 مهر، آخرین مهلت برای پیش ثبت نام دریافت شماره اقتصادی جدید

در اطلاعيه سازمان امورمالياتي قابل توجه فعالان اقتصادي (اشخاص حقيقي و حقوقي)، آخرين مهلت براي پيش ثبت نام دريافت شماره اقتصادي جديد سي ام مهرماه اعلام شده است.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور آمده است؛

 

در اجراي حكم بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق زمان بندي تعيين شده مكلف به تكميل فرآيند الكترونيكي ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي هستند. فرآيند ثبت نام موديان شامل مراحل پيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام است. شايان ذكر است كه در هر مرحله اطلاعات وارد شده موديان، توسط سازمان امور مالياتي كشور با پايگاه هاي اطلاعاتي مختلف اعتبارسنجي شده و همچنين موارد مربوط به صورت ميداني نيز اعتبارسنجي مي گردد.

 

كليه اشخاص حقوقي و تشكل هاي قانوني و كليه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم(به استثناي صاحبان مشاغل خودروهاي عمومي) از مشمولان اين فراخوان هستند.

 

كليه موديان مشمول اين فراخوان كه تاكنون در فراخوان هاي قبلي سازمان امورمالياتي كشور اقدام به پيش ثبت نام در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir  ننموده اند، مكلفند به عنوان آخرين مهلت حداكثر تا تاريخ 30/7/1392 اقدام به پيش ثبت نام نمايند.

 

نكته قابل توجه آنكه براساس بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور، چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين اطلاعيه در مهلت هاي تعيين شده نسبت به تكميل ثبت نام اقدام نكنند، مطابق بند 52 قانون بودجه سال 1392 از معافيت هاي مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده محروم خواهند شد.