کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

آراء صادره از کمیسیون وحدت رویه سال 93 اعلام شد

آراء صادره از کمیسیون وحدت رویه سال 93 اعلام شد

آراء صادره از كميسيون وحدت رويه سال 93 اعلام شد.

 


به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، آراء صادره از كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران در جلسات متعدد شوراي حقوقي سازمان ثبت بررسي شده و طي نامه 93/54781 مورخ 93/4/9 رييس گروه امور حقوقي متضمن موافقت رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين كانون واصل شده است.

 

اين آراء در قسمت آراي كميسيون وحدت رويه در پرتال كانون درج شده و همكاران سردفتر و دفتريار مي توانند متن اين سوالات و پاسخ ها را در قسمت اطلاعات مفيد/ آراء كميسيون وحدت رويه ملاحظه كنند.

 

 

انتهاي پيام