کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 آبان 1399

مراکز درمانی طرف قرارداد کانون در استان تهران به تفکیک مناطق شهرداری

مراكز درماني طرف قرارداد در استان تهران به تفكيك مناطق شهرداري

 

مناطق فعال با رنگ سبز مشخص شده اند

 

" تاريخ آخرين بروزرساني 1399/07/19 "

 

جستجو بر اساس دسته بندي مناطق استان تهران

منطقه 1 شهرداري تهرانمنطقه 2 شهرداري تهرانمنطقه 3 شهرداري تهران
منطقه 4 شهرداري تهرانمنطقه 5 شهرداري تهرانمنطقه 6 شهرداري تهران
منطقه 7 شهرداري تهرانمنطقه 8 شهرداري تهرانمنطقه 9 شهرداري تهران
منطقه 10 شهرداري تهرانمنطقه 11 شهرداري تهرانمنطقه 12 شهرداري تهران
منطقه 13 شهرداري تهرانمنطقه 14 شهرداري تهرانمنطقه 15 شهرداري تهران
منطقه 16 شهرداري تهرانمنطقه 17 شهرداري تهرانمنطقه 18 شهرداري تهران
منطقه 19 شهرداري تهرانمنطقه 20 شهرداري تهرانمنطقه 21 شهرداري تهران
منطقه 22 شهرداري تهران  
فيروزكوه، دماوند، رودهن، بومهن، پرديس
فشم و لواسان
شهرري

پاكدشت، ورامين، قرچك و پيشوا

ملارد، قدس، اسلامشهر، رباط كريم و شهريار

 

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
فایل استان تهران و حومه 13981220295.87 کیلوبایت