کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

راهنمای ابطال گواهی

 


در موارد زیر احتیاج به ابطال گواهی می باشد:

  1. صدور مجدد گواهی در صورت منقضی نشدن گواهی قبلی ( به علت مفقود شدن توکن و یا ورود اطلاعات نادرست در حین صدور)
  2. درخواست صاحب گواهی به هر دلیلی
  3. درخواست سازمان/مؤسسه/شرکت مرتبط با صاحب گواهی ( به علت قطع همکاری و یا تغییر سمت صاحب گواهی ویا تغییر مشخصات سازمان/ مؤسسه/شرکت)

نکات :

  1. در صورتی که متقاضی ابطال، خود صاحب گواهی باشد، حضور فرد یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است.
  2. در صورت مراجعه وکیل ، می بایست وکیل دارای وکالتنامه محضری باشد و در موضوع وکالت حداقل عبارت " جهت ابطال گواهی الکترونیک و امضای اوراق مربوطه" درج شده باشد.
  3. در صورتی که متقاضی ابطال، سازمان/شرکت/مؤسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان/شرکت/مؤسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ سازمان/شرکت/مؤسسه و با مهر مربوطه الزامی است.
  4. ابطال هزینه ای ندارد.
  5. در فرم ابطال، در صورتی که مشخصات گواهی الکترونیک جهت تکمیل بخش (1-1) به هیچ وجه در دسترس نمی باشد(به عنوان مثال، توکن مفقود شده باشد)، لازم است مشخصات مورد نیاز در بخش (1-2) به صورت کامل، درج گردد. در غیر اینصورت گواهی مورد نظر جهت ابطال، قابل شناسایی نبوده و امکان ابطال آن وجود نخواهد داشت.

 

Serial number, thumbprint , valid from :

جهت تکمیل فرم ابطال، توکن را به سیستم زده و پس از کلیک روی دکمه login و وارد نمودن PIN توکن، ورود را زده، بر روی نام لاتین صاحب گواهی کلیک کرده تا سمت راست دکمه certificate view برای شما فعال گردد.بر روی این دکمه کلیک کرده و از پنجره ظاهر شده جهت تکمیل فرم استفاده نمایید.