کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 26 ارديبهشت 1400

معافیت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت افزایش تعرفه هزینه استعلام

به پيوست "تصویر اظهار نظر دفتر حقوقی و امور مجلس درخصوص معافیت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت افزایش تعرفه هزینه استعلام"‌ تقديم ميگردد.

فایل های متنی: