کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

مراسم پاسداشت روز قلم و تقدیر از اساتید ممتاز حقوق