کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

سومین گردهمایی انجمن متخصصان روابط عمومی