کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42و43

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42و43

بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42و43 اعلام شد.

 

 

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس اعلام رييس سازمان امور مالياتي كشور در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87، بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد، به شرح چهار جدول جهت اجرا در سال 1394 براي خودروهاي توليد و مونتا‍‍ژ داخل و سال 2015 ميلادي براي خودروهاي وارداتي اعلام شده است.

 

جهت مشاهده اين جداول مالياتي به منوي سمت راست پرتال كانون،‌ قسمت اطلاعات مفيد/ جداول مالياتي مراجعه كنيد.

 

انتهاي پيام