کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

هم اندیشی شورای حل اختلاف استان تهران با رییس کانون سردفتران

هم اندیشی شورای حل اختلاف استان تهران با رییس کانون سردفتران

جلسه هم انديشي اعضاي شوراي حل اختلاف استان تهران با رييس كانون سردفتران صبح امروز برگزار شد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين جلسه به بررسي مشكلات و مسائل حوزه دفاتر اسناد رسمي و شوراي حل اختلاف پرداخته شد.


همچنين در رابطه با برنامه هاي سال آتي شوراي حل اختلاف كانون سردفتران و دفترياران مشورت و گفت وگو شد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
94/10/22